การใช้งานสำหรับครัวเรือนและโรงงาน
* ผลิตภัณฑ์ ไมโครซุปเปอร์ 5 กรัม ต่อน้ำสะอาด 5 ลิตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที   ราด/รด/ฉีดพ่น ในบริเวณ
ที่มีกลิ่นเน่าเหม็นและบริเวณคราบราดำที่ติดตามร่องกระเบื้อง
(ควรราดหลังใช้งานเสร็จหรือก่อนเข้านอน แล้วจึงทำความสะอาดในวันรุ่งขึ้น)

* ผลิตภัณฑ์ ไมโครซุปเปอร์ 5 กรัม ต่อน้ำสะอาด 5 ลิตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที ฉีดพ่น เช็ดถู บริเวณที่มี
กลิ่น คราบเหนียวมันจะถูขจัดง่าย

* ผลิตภัณฑ์ ไมโครซุปเปอร์ 5 กรัม ต่อน้ำสะอาด 5 ลิตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที นำมาแช่ผ้าหรือรองเท้า
15 นาที กลิ่นอับชื้นจะหายไป
* ผลิตภัณฑ์ ไมโครซุปเปอร์ 30-50 กรัม ต่อน้ำสะอาด 20-40 ลิตร ทิ้งไว้อย่างน้อย 30 นาที เทราดลงโถส้วม
หรือท่อน้ำที่มีไขมันอุดตัน อาการตันจะดีขึ้นภายใน 1-2 วัน
* ผลิตภัณฑ์ ไมโครซุปเปอร์ 1 ซอง วางในตู้เย็น หรือในที่ที่มีกลิ่นอับชื้น เพื่อช่วยดูดซับกลิ่นอับชื้น
การใช้งานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
กำจัดกลิ่นเหม็น/บำบัดน้ำเสีย
ใช้ผลิตภัณฑ์ ไมโครซุปเปอร์ 1,000 กรัม ต่อปริมาตรน้ำเสีย 500-1,000 ลูกบาศก์เมตร ในครั้งแรก หลังจาก
นั้นคำนวณจากปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยต่อวันในอัตรา 100 กรัม ต่อน้ำทิ้ง 100 ลูกบาศก์เมตร
บ่อดักไขมัน
ใช้ดับกลิ่น และย่อยสลายไขมันในบ่อดักไขมันในอัตราส่วนการใช้ 100-150 กรัม ต่อบ่อดักไขมัน 5 ลูกบาศก์
เมตร ทุกคืนเทลงในท่อน้ำทิ้งใกล้บ่อดักไขมัน ควรตักไขมันที่ลอยอยู่ผิวหน้าออกก่อน ใน 1-2 วันแรก หลัง
จากนั้น ไมโคร จะย่อยไขมันเอง โดยไม่ต้องตักไขมันทิ้งอีก