โครงการน้ำท่วมหมู่บ้าน (2553)

โครงการน้ำท่วมหมู่บ้าน พฤกษา มีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ในบ้านและปล่อยจุลินทรีย์ลงน้ำในที่ท่วมในหมู่บ้าน เพื่อปรับสภาพน้ำไม่ให้น้ำเน่าเสีย ตัวอย่างการใช้งานจริง

โครงการน้ำท่วมหมู่บ้าน พฤกษา มีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ในบ้านและปล่อยจุลินทรีย์ลงน้ำในที่ท่วมในหมู่บ้าน เพื่อปรับสภาพน้ำไม่ให้น้ำเน่าเสีย

IMG_0057

Copy of SAM_1971

IMG_0083

SAM_1938

SAM_1941

SAM_1951

SAM_1962

SAM_1963

SAM_1959

SAM_1971

SAM_1965

SAM_1973

SAM_1979

SAM_1991

SAM_2038

SAM_2041

SAM_2047

SAM_2053

SAM_2157

SAM_2148

SAM_2146

SAM_2116

SAM_2104

SAM_2103

SAM_2074

SAM_2065

SAM_2063

About Author