บำบัดน้ำเสีย น้ำท่วมปี 2554

ในเหตุการณ์อุทกภัย เมื่อปี พ.ศ. 2554 บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด ได้มีโอกาส
ร่วมมือกับ หมู่บ้านชั้นนำของประเทศ ในการบำบัดน้ำเสียซึ่งในน้ำเสียเหล่านั้น
ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นและมีเชื้อโรคต่างๆโดยบริษัทได้จัดทีมเข้าไปฉีดพ่นจุลินทรีย์
Micro super บริเวณบ้านในหมู่บ้านและมีการเทชุลินทรีย์ Micro super ลงในน้ำที่ท่วม
ในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและกลิ่นเหม็น ด้วยภารกิจครั้งนี้
บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด ยังมีความภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์
อุทกภัยครั้งนี้ด้วย

img035 img036 img034 img033 img032 IMG_0130 IMG_0133 IMG_0152 IMG_0155 IMG_0057 IMG_0035

About Author