Author Archive

โครงการน้ำท่วมหมู่บ้าน (2553)

โครงการน้ำท่วมหมู่บ้าน พฤกษา มีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ในบ้านและปล่อยจุลินทรีย์ลงน้ำในที่ท่วมในหมู่บ้าน เพื่อปรับสภาพน้ำไม่ให้น้ำเน่าเสีย ตัวอย่างการใช้งานจริง

บำบัดน้ำเสีย น้ำท่วมปี 2554

Slide 2 : Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis tempus at. Nam luctus ultrices imperdiet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Suspendisse velit orci,

Slide 1 : Content

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam molestie molestie nisl, eu scelerisque turpis tempus at. Nam luctus ultrices imperdiet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Suspendisse velit orci,

บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด

     บริษัท ไทยจุลินทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 310/64 หมู่ 7 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 เป็นผู้ดำเนินกิจการให้คำปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการนำการจัดรูปแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยเน้นการประหยัด พลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายรวมในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้ข้อดีของ เทคโนโลยีชีวภาพ กับ นาโนเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารเคมี จนเกิดเป็นนวัตกรรมนาโนชีวภาพ      ไมโคร ซุปเปอร์ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมระบบการจัดการอย่าง ครบวงจร โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งจากบ้านเรือน ร้านอาหาร ตลาดสด ตลอดจน โรงงานอุตสาหกรรมและปัจจุบันสภาวะแวดล้อมรอบตัวเราได้ถูกทำลายและเสื่อมโทรม อย่างมาก อันเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่งผลให้มีการใช้สารเคมีในขบวนการผลิตและในชีวิต ประจำวันอย่างกว้างขวาง ยังมีผลให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย