โครงการน้ำท่วมหมู่บ้าน พฤกษา มีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ในบ้านและปล่อยจุลินทรีย์ลงน้ำในที่ท่วมในหมู่บ้าน เพื่อปรับสภาพน้ำไม่ให้น้ำเน่าเสีย ตัวอย่างการใช้งานจริง